जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु


 
क्र.स जिल्ला वेबसाईट
१. ताप्लेजुंग www.daotaplejung.moha.gov.np
२. पाँचथर www.daopanchthar.moha.gov.np
३. इलाम www.daoilam.moha.gov.np
४. झापा www.daojhapa.moha.gov.np
५. संखुवासभा www.daosankhuwasabha.moha.gov.np
६. भोजपुर www.daobhojpur.moha.gov.np
७. तेह्रथुम www.daotehrathum.moha.gov.np
८. धनकुटा www.daodhankuta.moha.gov.np
९. मोरङ्ग www.daomorang.moha.gov.np
१०. सुनसरी www.daosunsari.moha.gov.np
११. सोलुखुम्बु www.daosolu.moha.gov.np
१२. ओखलढुङ्गा www.daookhaldhunga.moha.gov.np
१३. खोटाङ्ग www.daokhotang.moha.gov.np
१४. उदयपुर www.daoudaypur.moha.gov.np