सूचनाहरु


प्रकाशित मिति अन्तिम मिति शीर्षक
2019-07-31 2019-07-31 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी अनुसूची पद्नुहोस
2019-07-31 2019-07-31 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी अनुसूची पद्नुहोस
2019-07-29 2019-07-29 प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित मिति २०७६-०४-१२ पद्नुहोस
2019-07-29 2019-07-29 सगरमाथा टिन्स क्लब (एसटीसी) बिउ कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ पद्नुहोस
2019-07-29 2019-07-29 विपद् खोज उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६ पद्नुहोस
2019-07-26 2019-07-26 प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित मिति २०७६/०४/१० पद्नुहोस
2019-07-26 2019-07-26 विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५ पद्नुहोस
2019-07-25 2019-07-25 प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७६/०४/०८ पद्नुहोस
2019-07-16 2019-07-16 प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना पद्नुहोस
2019-07-16 2019-07-16 प्रदेश नं. १ प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७५ पद्नुहोस
2019-07-09 2019-07-09 ०७६ सालका ऐनहरु पद्नुहोस
2019-07-01 2019-07-01 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०३/१६) पद्नुहोस
2019-06-25 2019-06-25 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७६/०३/०९) पद्नुहोस
2019-06-02 2019-06-02 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति २०७६-०२-१९ पद्नुहोस
2019-05-31 2019-05-31 प्रेस विज्ञप्ति (प्रकाशित मिति २०७६-०२-१७) पद्नुहोस
2019-05-30 2019-05-30 बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०२/१५) पद्नुहोस
2019-05-28 2019-05-28 बोल पत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०२/१४) पद्नुहोस
2019-05-26 2019-05-26 कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना (पुनः प्रकाशित मिति २०७६/०२/१२) पद्नुहोस
2019-05-21 2019-05-21 प्रेस विज्ञप्ति पद्नुहोस
2019-05-03 2019-05-03 सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०१/२०) पद्नुहोस
2019-04-28 2019-04-28 बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०१/११) पद्नुहोस
2019-04-23 2019-04-23 सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०१/०९) पद्नुहोस
2019-04-21 2019-04-21 कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना पद्नुहोस
2019-04-18 2019-04-18 कार्यविवरण पद्नुहोस
2019-04-18 2019-04-18 विपद् प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ पद्नुहोस
2019-04-12 2019-04-12 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना पद्नुहोस
2019-04-12 2019-04-12 २०७६ सालको प्रदेश नं. १ को सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु पद्नुहोस
2019-04-12 2019-04-12 प्रेस विज्ञप्ति पद्नुहोस
2019-04-11 2019-04-11 प्रदेश विपद् उत्थानशील नीति,२०७५ पद्नुहोस
2019-04-11 2019-04-11 प्रदेश भण्डारगृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ पद्नुहोस