सूचनाहरु


प्रकाशित मिति अन्तिम मिति शीर्षक
2019-06-02 2019-06-02 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति २०७६-०२-१९ पद्नुहोस
2019-05-31 2019-05-31 प्रेस विज्ञप्ति (प्रकाशित मिति २०७६-०२-१७) पद्नुहोस
2019-05-30 2019-05-30 बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०२/१५) पद्नुहोस
2019-05-28 2019-05-28 बोल पत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०२/१४) पद्नुहोस
2019-05-26 2019-05-26 कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना (पुनः प्रकाशित मिति २०७६/०२/१२) पद्नुहोस
2019-05-21 2019-05-21 प्रेस विज्ञप्ति पद्नुहोस
2019-05-03 2019-05-03 सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०१/२०) पद्नुहोस
2019-04-28 2019-04-28 बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०१/११) पद्नुहोस
2019-04-23 2019-04-23 सवारी खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०७६/०१/०९) पद्नुहोस
2019-04-21 2019-04-21 कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना पद्नुहोस
2019-04-18 2019-04-18 कार्यविवरण पद्नुहोस
2019-04-18 2019-04-18 विपद् प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ पद्नुहोस
2019-04-12 2019-04-12 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी सूचना पद्नुहोस
2019-04-12 2019-04-12 २०७६ सालको प्रदेश नं. १ को सार्वजनिक बिदा तथा पर्वहरु पद्नुहोस
2019-04-12 2019-04-12 प्रेस विज्ञप्ति पद्नुहोस
2019-04-11 2019-04-11 प्रदेश विपद् उत्थानशील नीति,२०७५ पद्नुहोस
2019-04-11 2019-04-11 प्रदेश भण्डारगृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ पद्नुहोस
2019-04-11 2019-04-11 प्रदेश आपतकालिन कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ पद्नुहोस
2019-04-11 2019-04-11 राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा पद्नुहोस
2019-04-03 2019-04-03 प्रेस विज्ञप्ति पद्नुहोस
2019-03-22 2019-03-22 प्रेस विज्ञप्ति पद्नुहोस
2019-03-19 2019-03-19 सुझाव उपलब्ध गरार्इदिनु हुने बारेको सूचना (जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबै, स्थानीय तह सबै) पद्नुहोस
2019-02-15 2019-02-15 मिति २०७५ माघ २० गते बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धमा पद्नुहोस
2019-02-07 2019-02-07 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना पद्नुहोस
2019-02-04 2019-02-04 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना पद्नुहोस
2019-01-28 2019-01-28 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड,कार्यविधि र मितब्यतिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ पद्नुहोस
2019-01-28 2019-01-28 आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पद्नुहोस
2019-01-21 2019-01-21 प्रदेश नं. १ मा गाउँपालिका,नगरपालिका तथा महानगरपालिकाकाहरुका विपद् फोकल पर्सनहरुको नामावलि र फोन नं. पद्नुहोस
2019-01-18 2019-01-18 स्पेसिफिकेशन Amendment को सूचना पद्नुहोस
2019-01-17 2019-01-17 धरौटी खाता संशोधन सम्बन्धी सूचना पद्नुहोस